top of page

2nd Grade Teachers

0108.jpg

Cathy (Hoang Thi) Nguyen

Ms. Cathy has been a teacher with the Vietnamese Dual Language Program since 2016. In her younger years, Ms. Cathy attended a Vietnamese Language School and participated in Vietnamese Scouting (Hướng Đạo Việtnam) in Houston, TX. Her childhood experiences helped her develop a strong passion for preserving Vietnamese culture and language.

Her teaching journey began at the University of Texas. Prior to graduation, she interned as a long-term substitute for Summitt’s very own Vietnamese dual language Kindergarten teacher, Anh Thu Cao. She loves shaping young minds and teaching them to have fun while learning. Aside from teaching, she loves cooking, gardening, and of course--eating! 

Từ hồi nhỏ Cô Cathy đã biết rồi là Cô muốn trở thành cô giáo. Lúc 5 tuổi, Cô Cathy bắt đầu học Tiếng Việt và sinh hoạt trong chương trình Hướng Đạo Việt Nam tại trường Giáo xứ Đức mẹ LaVang ở Houston. Vào năm 2012, Cô Cathy lên Austin để học ở trường đại học UT. Trong thời gian đó cô được tình nguyện giúp và thực tập dậy trong Chương Trình Song Ngữ Việt Mỹ tại trường Summitt Elementary. Sau khi ra trường, Cô Cathy bắt đầu dạy lớp PK. Năm nay sẽ là năm thứ 5 dạy tại đây.  

 

Ngoài việc cô Cathy thích nấu ăn, chăm vườn ỏ nhà, và đi chơi với bạn bè. Cô Cathy có một đứa con (chó) 😂 rất sinh tên là Shiloh.

E-mail: hoangthi.nguyen@austinisd.org  

bottom of page