top of page

3rd Grade Teachers

20200804_221806 -2.jpg

Thầy Thuận (Mr. T) 

 

Thầy Thuận (Mr. T) has been educating students of Austin ISD since 2004.  He discovered his passion for teaching when he volunteered for AISD's Vietnamese Dual Language Program while attending UT-Austin in 1999.  He graduated from the University of Texas with a B.S. in Microbiology and B.A. in Mathematics.  In 2014, Mr. T completed his journey to become a National Board Certified Teacher (https://www.nbpts.org/ ) and has continued to make an impact on the lives of his students. 

 

Mr. T enjoys cooking, traveling, learning on Youtube and most importantly, spending quality time with family & friends.  As a teacher, he has devoted his life to educate and guide students towards a successful future.


E-mail: mr.tlovessummitt@gmail.com    Work: (512) 841-6097

Thầy Thuận bắt đầu đi dạy từ năm 2004 cho Ty Học Vụ Austin.  Vào năm 1999, trong lúc thầy đang theo học trường đại học UT-Austin, thầy cảm nhận được  đam mê giảng dạy khi thầy tình nguyện giúp cho Chương Trình Song Ngữ Việt Mỹ của Ty Học Vụ Austin và sau khi ra trường thầy đã theo nghề dạy học và luôn luôn đam mê theo nghành giáo dục với một ước vọng mang lại cuộc sống tốt đẹp cho học sinh.

Thầy Thuận tốt nghiệp đại học UT-Austin với bằng cử nhân về môn Vi sinh học và cử nhân về môn Toán.  Thêm vào đó, năm 2014, thầy Thuận lấy thêm bằng National Board Certification (https://www.nbpts.org). 

 

Thầy Thuận thích nấu ăn, đi du lịch, học hỏi trên Youtube và quan trọng nhất là thích chia sẻ thời gian của mình với gia đình và bạn bè.  Là một giáo viên, thầy Thuận muốn cống hiến cuộc đời của mình để hướng dẫn học sinh có được một tương lai thành công.


Thư điện tử : mr.tlovessummitt@gmail.com      Số việc làm : (512) 841-6097

bottom of page